kapcsolat
fejléc
Fürdőszoba felújítás, látványos kialakítás precíz kivitelezéssel A-Z ig egy kézben!


Üregmentes ragasztás, telített ragasztóágyazat

Régen a burkoló lapokat vastag cement és homok keverékébe (mishung) helyezték. Még ma is találni negyven éves tökéletes burkolatot! Csak azok a burkolás fektetés módszerek viselték el az időjárás szélsőséges körülményeit, amely burkoló lapok alatt bontáskor, teljesen telített cement-homokágyat találtunk! Míg, ahol üregek is voltak a régi burkolat alatt, ott vagy kopogott (azaz elvált a betonról), vagy letöredezett régi burkoló lapokat szedtünk fel. Több évtizedes tapasztalat alapján, le lehet szűrni, hogy ez a burkolat fektetési módszer miért is lett ilyen időálló?!
Miben rejlik az üregmentes ragasztás több évtizedes sikere?

okos ötletek

Tartós terasz burkolat készítés egyik alappillére a ragasztás!
Tudjon meg többet az üregmentes ragasztás összefüggéseiről!

üregmentes burkolás, ragasztás

Érdemes megfejteni a titkot, mivel rendkívül sok panasz van a terasz burkolatokra.
Feltűnően sok felfagyás okozta problémával kell szembenézniük a terasz tulajdonosoknak!
A burkolat fektetés tartósságát rejtő titok megfejtésével elejét vehetjük az aggodalmaknak!

Miért olyan időt álló az üregmentes ragasztás?

Választ adhassak az alapkérdésre: miért időt álló az üregmentes ragasztás, először is azt kell látni, hogy egy fedetlen terasz burkolat, milyen természeti erőknek van kitéve.

A burkolat cement fugáin keresztül, a terasz burkoló lapjai alá szivárog a csapadék!
Télen, a hőmérséklet drasztikus csökkenésével, a terasz burkoló lapok alatt lévő víz, fagyott halmazállapotba kerülve térfogat növekedést produkál. Ez a folyamat a mostani burkoló ragasztás módszereknél is fenn áll!
Ha akarjuk, ha nem a cement alapú fugák kis mértékben átengedik a terasz felületére érkező csapadékot.

Az is könnyedén belátható miért fontos a terasz burkolat megfelelő lejtése, mivel a lejtés biztosítja a csapadék automatikus elfolyását, míg lejtés hiányában a terasz burkoló lapok felületén pangó víztócsákból nagyobb mennyiségben szivárog át a víz a burkolat alá.

Tehát megfelelő terasz lejtés esetén csökken a káros mennyiségű víz bejutása, terasz burkolat alá.

A fagyott víz térfogat növekedése, feszítővaskét felemeli a burkoló lapokat!

Azonban, ha a bejutott víz egyenletesen eloszlik a habarcságyban (ragasztásban), ragasztás üreg hiányában a víz nem tud felgyülemleni, a jég kristályok nem tudnak kiterjedt jéggé összeállni. A megfagyott víz szerkezete a cement és homok kristályok miatt, ilyen esetben eltér a szimplán jéggé fagyott víz szerkezetétől. Ezzel együtt a fagyott víz kristályinak jelentős térfogat növekedését is meggátolják.

Tehát a habarcságyban (ragasztóban) elterült víz ugyan megfagy, de nem jár olyan mértékű térfogat növekedéssel, mint az üregekben összegyűlt víz jéggé fagyott állapota.

Ez pusztán fizika!

Mely igaz korunk burkoló ragasztóira is!
A burkolás folyamán különféle méretezésű fogas ragasztó lehúzó szerszámmal terítjük a beton felületére a burkoló ragasztót. Így egyenletes mennyiségű ragasztóanyagot tudunk juttatni a fektetendő burkolat alá. Viszont pont a fogak miatt, a terített burkoló ragasztó csíkokban, üregek keletkezek!
A "normál" burkoló ragasztók használata esetén, burkoló lapok erőn felüli lenyomásával sem elérhető az üregmentes ragasztás. Márpedig a burkoló ragasztó üregmentessége biztosítja a bejutó csapadék megfagyásának tágulási mértékének csökkentését!

Hazánkban terjedőben lévő utólagos vízszigetelési eljárás estén még fokozottabban problémássá teszi a burkoló lapok ragasztását.
Hiányosan, rosszul kivitelezett teraszbeton esetén az utólagos vízszigetelés valóban szükséges eljárás, már amennyiben a terasz alatt víz ellen védendő helység van!
Mindezek mellett a szakszerűen elkészített utólagos vízszigetelés még inkább elősegíti a burkoló lapok fugáin átszivárgó csapadék összegyűlését.

A gravitáció lefele kényszeríti a vizet, viszont az utólagos vízszigetelés útját állja, hisz pont ez a feladata!
Azt viszont az eddigiekből leszűrtük, hogy az összegyűlt víz felfagyást eredményez!

Mivel a vízszigetelés meglétével a természetes gravitáció útján nem képes a víz eltávozni, ezért épp a vízszigetelés miatt fokozott veszélyben van a ragasztás!

Csak folyékonyágyas ragasztó használatával érhető el a 100%-os üregmentes ragasztás!

A folyékonyágyas ragasztó elnevezése is utal a korszerű burkoló ragasztó állagára.
Jóval hígabb, mint az ezt megelőző korszerű ragasztók. A hígabb ragasztó anyagot könnyebb burkolat fektetéskor összenyomni olyan mértékben, hogy kialakuljon a 100%-os üregmentes ragasztás. A burkoló ragasztó hígítása, egyben a tapadásért, szilárdságért, rugalmasságért felelős adalékok növekedését irányozza elő. Vagyis épp azokból az elemekből kell többet belekeverni a ragasztóba, amelyek a legdrágább komponensei egy ragasztónak. Ezért az ilyen korszerű folyékonyágyas ragasztó árfekvése is magasabb, mint társaiké.

Tehát a folyékony ágyas ragasztóval elérhető az üregmentes ragasztás!

Azonban a tapasztalat azt mutatja, hogy a folyékony ágyas ragasztók sem képesek arra, amire ennek az oldalnak a bevezetésében utaltam, azaz a régi misung ágyba fektett burkoló lapok évtizedes kitartó sikerére. Sajnos még ez a modern anyag sem képes arra, amit az egyszerű homok és cement keverékéből előállított misung. Ennek oka a réteg szerkezetében keresendő.
Azt már eddigi írásaimból kiderítettük, hogy a tartós burkolat ragasztás egyik titka az üregmentesség, hogy a jég kristályok ne tudjanak összekapcsolódva jelentős térfogat növekedést okozni. Ezt a régi misung technológiával is el lehetett érni és itt van ez a modern folyékonyágyas technológia, amivel úgyszintén elérhető ez a kívánt állapot. Ám még is azt állítom tartósságban a régi módszer felülmúlja a modernét. Sok olyan körülmény, van amikor nehezen viseli a folyékonyágyas ragasztás a fagyási ciklusokat.
Talán a régi és az új módszer réteg vastagsában keresendő az ok? Nem tudom! Csak azt, hogy a folyékonyágyas ragasztó nem fog bírni fél emberöltőt.

Mégsem kell elkeseredni!
Mert a mérnökök kifejlesztettek olyan burkolás technológiát, ami fel fogja venni a versenyt!
E technológia lényege, hogy a burkolat alá kerülő nedvességet összegyűjtve elvezetik a burkolat alól!
Mivel nem marad káros nedvesség a burkolat alatt, így nincs ami kárt okozzon!
A rétegelválasztó drén rendszer az igazi vetélytárs a tartósság elérésének versenyében!